رزمایش همدلی

کانون محبان المهدی

کمک مومنانه

با اجرای طرح همدلی و کمک مومنانه در سطح شهر تهران مجموعه محبان فراخوانی جهت جمع آوری ارزاق به صورت نقدی و غیر نقدی داده بر پایه این فراخوان اتفاق تاریخی در فعالیت 20 ساله خیریه مجموعه محبان رخ داد و سیلی از کمکهای مردمی  جهت تهیه ارزاق و اهدا به نیازمندان را به همراه داشت. با حمایت های صورت گرفته توسط مردم ، 313 خانواده نیازمند بسته های ارزاق به ارزش میانگین 450 هزار تومان دریافت نمودند که رکوردی بالغ بر 125 میلیون تومان را برای خیریه مجموعه به ثبت رساند .

لازم به ذکر است خیرین و توزیع کنندگان به دلیل حفظ ارزش معنوی و گمنام ماندن از پخش مصاحبه وگزارش ممانعت به عمل آوردن.

برادر، جز در هنگام نیازمندی شناخته نمی‌شود.

امام صادق {ع}

پیام بگذارید

X