کلاس های درسی

عدالت در آموزش :

کانون محبان با توجه به شرایط پیش امده و ویروس کرونا بستری را فراهم نموده که دانش آموزان هم بتوانند به صورت حضوری و هم به صورت غیر حضوری در کلاس ها شرکت کنند .

مجموعه محبان کلاس های حضوری خود را با رعایت پروتکل بهداشتی و فاصله اجتماعی برگزار میکنند که در آن همه افراد اعم از معلم و دانش اموزان موظف هستند از ماسک و دستکش استفاده کنند.

پیام بگذارید

X