مراسمات هفتگی

هیئت هفتگی

مجموعه محبان در مسائل دینی و موضوعات سیاسی و آموزش احکام هم عقب ننشسته و با برگزاری هیئت هفتگی مصادف با پنجشنبه آخر هر هفته به مسائل مختلفی با سخنرانی آقای علمی می پردازد.

هیئت هفتگی در ایام کرونا

مجموعه محبان برای شرایط موجود کشور و کرونا چاره اندیشیده و هیئت های هفتگی خود را با فاصله اجتماعی و رعایت پروتکل بهداشتی برگزار میکند ، این در حالیست که بسیاری از هیئت ها به خاطر کرونا تعطیل شده اند.

پیام بگذارید

X