هيٱت هفتگی محبان المهدی(عج)

#هيات_هفتگی

🔰 قـالَ‌الصـادق (علیـه‌السـلام) :

خـدا را سپـاس کـه در میـان مـردم، کسـانـی را قـرار داد کـه بـه سـوی‌مـا می‌آینـد و بـر مـا وارد می‌شونـد و مـا را مـدح و مرثیـه می‌گوینـد؛ 

📚 وسائـل الشیعـه ، جلـد ۱۰ ، صفحـه ۴۶۹

ــــــــــــــــــــــــــــــ🪴ــــــــــــــــــــــــــــــ

❇️ هيٱت هفتگی محبان المهدی(عجل‌الله)

📅 ‌ پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه

🕰  از ساعت ۲۰:۴۵

🕌  در مسجد باب‌ الحوائج(علیه‌السلام) 

#صلی_الله_عليك_يـا_اباعـبداللهﷺ

#مجموعه_محبان_المهدی_عج 

#معاونت_رسانه 

پیام بگذارید

X