هيات هفتگی محبان المهدی(عج)

?هيات هفتگی محبان المهدی(عج)

? ‌ پنجشنبه ۲۱ بهمن ماه

? از ساعت ۲۱:۰۰

?  در مسجد باب‌ الحوائج(ع) 

? به منظور رعایت پروتکل‌های بهداشتی حتما از ماسک استفاده نمایید.

پیام بگذارید

X