نوکری ارباب

طبق روال همیشگی محبان سالانه در مراسم ماه محرم کار برپایی هیئت و پذیرایی توسط دانش آموزان انجام میشود که مقطع هادی نیز از این امر جای نمانده ، کار هایی از قبیل پخت غذای هیئت ، سیستم صوتی و شستشوی ظروف که به مقطع هادی سپرده شده اند…

پیام بگذارید

X