نخستين اجتماع مجموعه های فرهنگی تهران

جبهه رويش هاي انقلاب ، نخستين اجتماع مجموعه هاي فرهنگي تهران را برگزار كرد؛

در اين همايش ، كه باحضور نمايندگان بيش از ٥٠ مسجد و كانون فرهنگي برگزار شد ، دكتر مهدي چمران رييس اسبق شوراي شهر و كانديداي دوره جديد شورا و دكتر اقبال شاكري به سخنراني پرداختند.

پرسش و پاسخ از برنامه هاي انتخاباتي ، از جمله نكات قابل توجه بود كه در بستري صميمانه توسط نخبگان فرهنگي تهران انجام شد.
در ادامه حجت الاسلام فريد دبير كل و دكتر سيدمسعود قريشي دبير اجرايي جبهه رويش هاي انقلاب، به بيان اهداف تشكيل اين جبهه و راهبرد اثرگذاري در جريانات سياسي و اجتماعي پرداختند و در آخر نامزدهاي انتخاباتي اين جبهه بطور رسمي معرفي شدند؛

اين همايش قبل از وضع محدوديتها با حفظ پروتكلهاي بهداشتي برگزار شد؛

پیام بگذارید

X