انتخابات شورایاری ۱۳۹۸

انتخابات شورایاری

مجموعه مردمی محبان المهدی (عج)

در جهت بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی فرهنگی منطقه ۱۰ تهران باسازماندهی نیروهای جهادی و تاثیرگذار منطقه و رزومه قوی و سابقه درخشان و شناخته شده در سطح محلات و شهرتهران،باقدرت پا به عرصه انتخابات شورایاری تهران در پنج محله هفت چنار،سلیمانی،سلسبیل شمالی،مرتضوی و زنجان جنوبی گذاشته است.

پیام بگذارید

X