جشـن ولادت باسعـادت امـام‌رضـا (ع)

#اطلاعیه

بسـاط شـاه و گدا در کنـار هم پهـن است 

کنــار جــای تــو جـایـی کــه داشتـم دارم 

همــان گــدای قدیمـی کــه داشتـی داری 

همــان امــام رضـایـی کــه داشتــم دارم

ـــــــــــــــــــــــــــــــ💛ـــــــــــــــــــــــــــــــ

❇️ جشـن ولادت باسعـادت امـام‌رضـا (علیـه‌السلام) 

📅 ‌ سه‌شنبه ۹ خرداد‌ماه 

🕰  از ساعت ۲۰:۴۵

🕌  در مسـجد بـاب‌ الحوائـج (ع)

#شـاه_خراسـان 🏵

#مجموعه_محبان_المهدی_عج 

#معاونت_رسانه 

پیام بگذارید

X