بازدید مسئولین از سرای محله زنجان

? در روز سه شنبه ۲۵ آبان ماه معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری منطقه جناب آقای سبحانی ، همراه با مدیران و مسئولان و همچنین شهردار ناحیه ۳ جناب آقای دودانگه میهمان دبیر شورایاری محله زنجان آقای امامی و همچنین مدیر محترم محله سرکار خانم ملکی در سرای محله بودند.

❇️ در این دیدار ضمن دیدار از همه قسمت های مختلف سرای محله ، مشکلات ، معضلات و راه کارهای بهبود بخشیدن به شرایط سرای محله توسط دبیر شورایاری و مدیر محله عنوان گردید.

همچنین معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه و همینطور مشاور ویژه شهردار منطقه انتظارات خود را از سراهای محله بازگو کردند.

#شورایاری_محله_زنجان

 #شهرداری_منطقه_۱۰ 

? @MahaleZanjan

پیام بگذارید

X