ایستگاه عشق هشتم

در بال کبوتران پیامی است غریب

در فطرت آهوان مرامی است غریب

در ذهن تمام شهرها سوت قطار

چاووش زیارت امامی است غریب


در روز های پایانی تابستان 97 طبق روال هر سال مجموعه محبان اقدام به برگزاری زیارتی – تفریحی مشهد مقدس کرد که خاطرات به یادماندنی را برای اعضای مجموعه به ثبت رساند .
از همین رو گروه معاونت رسانه مقطع هادی اقدام به تهیه گزارش ویدیویی از مقطع خود کرده است که در سال های بعد با دیدن آن خاطرات خود رو مرور کنند ….

پیام بگذارید

X