اردوی دارآباد

اردوی تفریحی – ورزشی دارآباد

با توجه به نیاز نوجوانان به تفریح سالم معاونت اردویی مقطع هادی تصمیم به برگزاری اردویی در ارتفاعات کوه های تهران کرد و خاطرات خوشی را برای دانش آموزان به ارمغان آورد.
این اردو که شامل کوه نوردی ، پیاده روی و ورزش های آبی بود از اذان صبح الی 8 شب اوقات خوشی را برای اعضای این مقطع رغم زد.

پیام بگذارید

X