پایه هشتم

مقطع هشتم - منطقه ده
  • شماره تماس مسئول پایه: ۰۹۳۹۵۱۸۹۱۷۳
  • محل برگزاری کلاس: سرای محله سلسبیل شمالی

مسئول مقطع:

آقای نورزاده (۰۹۳۹۵۱۸۹۱۷۳)

مشاور:

آقای موسوی (۰۹۱۲۷۹۸۵۶۲۹)

معلم راهنما:

آقای صادق امامی (۰۹۱۲۸۱۵۱۶۵۸)

پشتیبانان و معلمین:

آقایان کریملو ، سیّاری ، رجبی ، کاشانی ، اکرمی و فلاحی

برای دیدن برنامه های جذاب تابستانی پایه هشتم روی بنر زیر کلیک کنید.

X