گزارش تصویری بازدید میدانی از سطح محله زنجان و همچنین سرای محله زنجان با حضور شهردار محترم منطقه ۱۰ و شهردار ناحیه ۳ به میزبانی دبیر شورایاری محله و مدیریت محله

X