کانون محبان المهدی (عج) منطقه یازده

فعالیت کانون علمی فرهنگی محبان المهدی در سطح منطقه 11

کانون محبان المهدی (عج) پس از کسب تجربه25 ساله در زمینه های کار تشکیلاتی، امور تربیتی و فرهنگی و با پشتوانه تیم ها اجرایی و فرهنگی که طی سالها نیرو سازی و کادر سازی در منطقه 10 تهران تربیت شده اند اقدام به گسترش محدوده فعالیت های فرهنگی و تربیتی…
ادامه مطلب
X