نتیجه رای گیری امنا

نتایج شمارش آرا انتخابات هیات امناء هیات محبان المهدی (عج) به ترتیب تعداد رای کسب شده :

مهدی فرج الله زاده


نفر اول
با کسب 168 رای

سعید شهبازی


نفر دوم
با کسب 163 رای

رضا رزاقی


نفر سوم
با کسب 156 رای

عباس نقی زاده


نفر چهارم
با کسب 126 رای

امیرعباس محمدی فر


نفر پنجم
با کسب 120 رای

محسن علیزاده


نفر ششم
با کسب 120 رای

امید قدسی نژاد


نفر هفتم
با کسب 110 رای

طاها کی زاده


نفر هشتم
با کسب 98 رای

وحید قلیچ خانی


نفر نهم
با کسب 94 رای

بهزاد فلاح


نفر دهم
با کسب 89 رای

هومن شجاعی


نفر یازدهم
با کسب 88 رای

وحید سلیمی


نفر دوازدهم
با کسب 75 رای

امیر افروغ


نفر سیزدهم
با کسب 70 رای

علیرضا رضایی


نفر چهاردهم
با کسب 68 رای

مرتضی ابراهیمی


نفر پانزدهم
با کسب 67 رای

مجتبی نیکنام


نفر شانزدهم
با کسب 66 رای

مهدی ملائی


نفر هفدهم
با کسب 65 رای

حمیدرضا کرامتی


نفر هجدهم
با کسب 64 رای

محمد خالویی


نفر نوزدهم
با کسب 60 رای

محمدرضا آقاپور


نفر بیستم
با کسب 59 رای

دانیال عبدالغنی زاده


نفر بیست و یکم
با کسب 45 رای

محمدحسین هلالی


نفر بیست و دوم
با کسب 45 رای

علیرضا سجادی


نفر بیست و سوم
با کسب 36 رای

علیرضا رحیمی


نفر بیست و چهارم
با کسب 31 رای

محمدحسین آهنگری


نفر بیست و پنجم
با کسب 25 رای

محمد خوشبخت


نفر بیست و ششم
با کسب 17 رای

علی کرمی


نفر بیست و هفتم
با کسب 15 رای
X